Aktiv onsdag er et tilbud til alle seniorer om at motionere mest mulig.

Hver onsdag i vinterhalvåret mødes man kl. 09.30 til sang og kaffe, samvær og motion. 
 
Deltagerne betaler 25,- kr. pr. gang, og efter 1. betaling er man medlem, og for dette får man kaffe og ½ rundstykke med smør, samt 1 ½ times motion. Først en ½ times fælles opvarmning, derefter træning i 14 forskellige aktiviteter, som f.eks. udendørs stavgang, indendørs petanque, hockey, ringo, volley med stor bold, badminton, curling, gymnastik, stolegymnastik, ½ time i motionscenter skiftevis damer og herrer pga. pladsmangel, endvidere bob, bordtennis, gulvbowling samt bowls, et forholdsvis nyintroduceret spil i Danmark, hvor vi allerede nu har 3 baner. Alt sammen igangsat og ledet af en styregruppe på 6 personer samt nu 15 hjælpeledere, alle frivillige og ulønnede.
 
Målet for Aktiv Onsdag er:
At få deltagerne til at motionere mere, og det gælder både for ”nye” motionister samt for de der motionerer i forvejen, eller for motionister der gennem en årrække har holdt pause fra deres idræt.
 
Endvidere, at man oplever, det er sjovt at holde sig i form.
Sang, samvær, latter og glæde opstår gennem motion og nye netværk bliver skabt.
Styregruppen er overbevist om:
  • at det at være aktiv har en sundhedsmæssigt effekt
  • at det er positivt, når deltagerne hjælper hinanden med at møde op, og at man tager sig godt af nye deltagere.
 
Hvor går alle de mennesker dog hen?   ---    de går til Aktiv Onsdag


© Copyright 2010 - Struer Gymnastik Forening - Siden er udarbejdet i samarbejde med ResenNet